Calendar 2011

June 15th, 2013

การตั้งขึ้นหิ้งพระหรือหิ้งเทวัญ ควรหันหน้าพระสำคัญไปทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านอิสาน เพรียกว่า "ด้านเจ้าขรัว"Wink หรือ ทิศตะวันออก หรือ ทิศอุดร เป็นที่ชื่นชอบมาก เมื่อฉันหันหน้าไปหาพระสำคัญ ด้านซ้ายมือของฉันหรือเท่ากันกับด้านทักษิณมือของปฏิมากรที่เป็นพระสำคัญควรตั้งขึ้นด้วยองค์ฤษี เช่น รูปปั้นของหลวงปู่วงแหวน รูปถ่ายนักบวชคูณ แดนทางด้านซ้ายขององค์พระสำคัญหรือทักษิณมือของฉัน ควรจะเป็นการตั้งแนวทางของ องค์เทวัญปะปนกัน ที่ฉันคารวะสักการะบูชา เช่น รูปถ่ายของ องค์พระศิวะ องค์พระนารายณ์ องค์จตุคามรามเทวัญ และ องค์พระพระพรหมรูปถ่ายบิดรเฒ่าฤาษี เป็นอาทิ

ควรตั้งให้องค์พระสำคัญดูสูงศักดิ์กว่ารูปถ่ายขององค์เทวัญปะปนกัน ถึงว่าองค์พระสำคัญมีขนาดเล็กกว่าองค์เทวัญ ก็ควรเฟ้นหาโต๊ะที่ตั้งแล้วไปทัศนะสูงศักดิ์กว่าที่หนึ่งที่ตั้งเทวัญ ที่อยู่อาศัยข้างหลังตรงนั้นก็จะรุ่งเรืองสึงโพล้เพล้เป็นสุข

ไม่ควรหันหน้าพระสำคัญเที่ยงตรงกับภาสสุริยาที่ส่งแสงเข้ามา (ทิศตะวันออก) ไม่ให้หันหน้าสู่ตะวันตก ถ้าสมมติมีปูรกรณ์ธรรมจักรให้ตั้งทางทักษิณของพระพุทธหรือพระสำคัญ

การอัญเชิญพระเข้าบ้าน

นิยมมหาฤกษ์ดี วันพุธ วันดาวพฤหัส หรือก็วันศุกร์ ฤกษ์งามยามดี โดยมากเป็นเพลา 9:09, 9:19 หรือ 9:29 หรือบางคนจะเริ่มเวลาเช้าเลยก็ได้ หรือก็หาเวลาง่ายสุดแล้วแต่ แต่ถ้าว่าเตือนชี้ชวนพระข้างหลังเพลแน่วแน่ เมื่อได้เวลา ให้เจ้าบ้านอุ้มอัญเชิญพระสำคัญเข้าประตูบ้านแล้วไปตั้งเก็บบนบานศาลกล่าวหิ้งพระที่จัดแจงเก็บ นำเครื่องสังเวย กวดห้า มาถวายหน้าพระสำคัญแล้วไปจุดธูป สักการะพระและขอพรให้คุณดูแลรักษาบริหารให้สึงเป็นสุขเป็นสุขแคล้วคราดไม่เป็นอันตราย

ขันห้าถวายพระ

เทียน ห้าเล่ม

ธูป ห้าค่าตอบแทน

เหรียญบาท ห้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ดอกไม้ห้าค่าตอบแทน

ผลไม้ห้าอย่าง ชุมนุมกันในหนึ่งจานบันทึกเล็ก จะอย่างละลูกก็ได้ หรือจะใช้เป็นเล็ดตระกูลห้าชนิดก็ได้ จะได้มีแต่ความเพิ่มปริมาณ ถ้าเป็นคู่นอนก็ใช้ผิวสองสี การมีคู่ครองจะได้หวานเบิกบาน

วางกวดห้ารักษาหน้าพระพุทธแล้วไปจุดธูปสักการะต่างหากสามค่าตอบแทนอย่าใช้ธูปในกวดห้าตรงนั้น เพียงนี้ก็เป็นการแบบแผน ตั้งโละเก็บทั้งวัน บางคนก็โละเก็บ สามหรือเจ็ดวันก็ได้

จากอีกเวปนึง เหตุการณ์มุมวางพระสักการะ

ขั้นขั้นต้นต้องพิจารณาอาบันสถานที่ตั้งเก่า เจ้าภูมิลำเนาเดิมปีฤๅ และเป็นมุมสุขสงบที่สุดเท่ากันที่จะหาได้

ข้อห้ามหลักๆ ที่เตือนตั้งหิ้งพระ

ห้าม ตั้งหิ้งสักการะที่หันหน้าพระออกทางประตูโดยเที่ยงตรง

ห้าม ตั้งหิ้งสักการะเก็บเหนือขอบประตูโดยแน่วแน่

ห้าม ตั้งหิ้งสักการะเก็บกลับกันประตูห้องน้ำ, ห้องครัว

ห้าม ตั้งหิ้งสักการะเก็บในห้องนอน เป็นพิเศษที่มีส่วนล่างพนิดาสึงเป็นคู่

ห้าม ตั้งหิ้งสักการะมากมายมือเอื้อม ควรให้เลยหัวของเจ้าบ้าน

ห้าม ตั้งหิ้งสักการะเก็บใต้บรรไดโดยแน่วแน่ลองดูเอาไปใช้ดูขอรับ

  • admin (4531)
  • Comments are closed.